ภาควิชาโรคพืช ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต และบัณฑิตภาควิชาโรคพืช เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 22 มีนาคม 2565