ติดต่อเรา

ที่อยู่

ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

50 ถนนงามวงศ์วาน ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Email : agrsnu@ku.ac.th ,fagrsisu@ku.ac.th ,fagrnoku@ku.ac.th

Tel :0 2579 1026 , Fax : 0 2579 9550

ส่งขอความหาเราได้ที่นี่ :