งาน Cactus Thailand ep3 : Cactus Capital

ขอเชิญเที่ยวงาน Cactus Thailand ep3: Cactus Capital ในวันที่ 2-3 มีนาคม 2567 ที่ BCC HALL เซ็นทรัลลาดพร้าว ในงานมี “หน่วยบริการคลินิกโรคพืช” โดยคณาจารย์และบุคลากร บริการวินิจฉัยและให้คำปรึกษาปัญหาโรคแคคตัสตลอดงาน 🌵