งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2567

งานเกษตรแฟร์ วันที่ 2-10 กุมภาพันธ์ 2567
👉🏻 ภาควิชาโรคพืชเปิดให้บริการ “คลินิกโรคพืช” โดยมีคณาจารย์และนิสิตบัณฑิตศึกษาหมุนเวียนมาให้คำปรึกษาตลอดทั้งงาน และมีผลิตภัณฑ์จากภาควิชา ฯ จำหน่าย
บริเวณลานข้างอาคารวชิรานุสรณ์ โซน K แล้วพบกันนะคะ 😊